Gå til hovedindhold

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Se retningslinjerne for tilskud og hent ansøgningsskema.

Indhold

  Kommunen støtter arbejdet gennem økonomisk tilskud, rådgivning og et tættere samspil mellem de frivillige aktiviteter og kommunale tilbud på de sociale og sundhedsmæssige områder.

  Det frivillige arbejde:

  • udføres uden at nogen kan stille krav om det, dvs. uden formelle forpligtigelser,
  • er ikke lønnet,
  • udføres for andre end familie og slægt,
  • er til gavn for mennesker med særlige behov,
  • gennemføres inden for rammerne af en organisation, en forening eller et projekt.

  Formål

  Frivilligt socialt arbejde har til formål at løse eller forebygge sociale eller sundhedsmæssige problemer i forhold til adfærd, forsørgelse eller omsorg - for eksempel gennem netværksskabende aktiviteter eller sundhedsfremmende initiativer.

  Indsatserne skal være til gavn for albertslundborgere med særlige behov.

  Se iøvrigt mere om frivilligt socialt arbejde på Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside www.frivillighed.dk/ og på Frivilligrådets hjemmeside www.frivilligraadet.dk

  For at opnå økonomisk støtte er det et lovkrav, at de frivillige udgør en afgørende del af arbejdskraften ved en aktivitetsgennemførelse.

  Arrangørerne kan såvel være en forening som en kreds af borgere på mindst fem personer.

  Flere oplysninger og råd i projektudformningen fås hos Kathrine Bjerring Ho, tlf. 2324 2937.

  Retningslinjer for tilskud:

  1. Ansøgeren ( foreninger/grupper) skal have sit virke i Albertslund Kommune og initiativet skal være rettet mod kommunens borgere.
  2. Ansøgningen skal være skriftlig, og de enkelte punkter i ansøgningsskemaet skal besvares. Ansøgningsskemaet kan downloades her på siden eller udleveres efter aftale af Kathrine Bjerring Ho i Sundhedshuset, Skolegangen 1, 2620 Albertslund.
  3. Det afgøres ved fire årlige bevillingsmøder, om der kan ydes tilskud, eller om der først skal indhentes yderligere oplysninger. Et evt. helt eller delvist afslag kan ankes til Kommunalbestyrelsen.
  4. Tilskud kan gives som kontant tilskud eller som underskudsgaranti. Kommunen yder ved underskudsgaranti højst garantiens maksimum.
  5. Der ydes normalt ikke tilskud til løbende driftsudgifter eller lønninger.
  6. Tilskuddet skal anvendes i overensstemmelse med ansøgningen. Sker der væsentlig ændringer skal dette godkendes inden iværksættelsen.
  7. Efter projektforløbets afslutning indsendes et regnskab og en kort beskrivelse af forløbet som dokumentation. 

  Ansøgningsfrister

  Der er fastlagt fire ansøgningsrunder i 2019 og fristerne er: 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. november. I visse tilfælde kan en ansøgning behandles før fristen.

  Ansøgningsskema

  Du kan udfylde ANSØGNINGSSKEMAET (word-format) og fremsende det per mail til albertslund@albertslund.dk eller udskrive skemaet og sende det med almindelig post til:

  Albertslund Kommune
  Børn, Sundhed & Velfærd
  Sundhedshuset
  Skolegangen 1
  2620 Albertslund
  att.: Kathrine Bjerring Ho