Gå til hovedindhold

Et sundhedsfyrtårn i hovedstaden

Ved at samle mange forskellige sundhedsaktiviteter på tværs af sundhedsfaglige faggrupper under samme tag skaber vi sammenhæng og helhed i borgernes liv.

Indhold

  I Sundhedshuset udvikler vi rammerne for samarbejdet mellem borgere, kommune, hospitaler og de praktiserende læger. Dermed vil vi styrke den kommunale forebyggelsesindsats og sikre bedre behandling.

  Patientforeninger og alle med interesse i et sundt og aktivt liv inviteres ind som medspillere i Sundhedshusets aktiviteter.

  Ved at samle mange forskellige sundhedsaktiviteter på tværs af sundhedsfaglige faggrupper under samme tag skaber vi sammenhæng og helhed i borgernes liv.

  Øget livskvalitet med velfærdsteknologi

  Samtidig inviterer vi med den nyeste teknologi borgerne til at være medspillere og påvirke deres egen sundhed på enkle og overskuelige måder.

  Sundhedshuset bliver platform for at udvikle velfærdsteknologiske løsninger i samarbejde med nationale og  internationale virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere.

  Vi bygger videre på de erfaringer og eksisterende samarbejdsflader, som Albertslund allerede har med DOLL og Gate 21, men med fokus på bredere velfærdsteknologiske løsninger. Det vil både gøre den enkelte borger mere selvhjulpen og øge livskvaliteten.