Gå til hovedindhold

Lån af lokaler

Sundhedshuset råder over forskellige mødelokaler, hvoraf nogle har Av-udstyr

 • Læs op

Indhold

  Formål og rammer

  Tanken med Sundhedshuset er, at det skal være et aktivt hus fuld af liv. Alle kan derfor benytte Sundhedshusets faciliteter. Dette gælder såvel unge som ældre borgere i kommunen. Sundhedshuset rummer fortrinsvis aktiviteter, der har et sundhedsfremmende, forebyggende, rehabiliterende eller behandlende sigte. I det omfang lokalerne ikke bruges til dette formål, kan de benyttes til andre ting, dette gælder dog ikke private arrangementer, fester og lign.

  Inden du anmoder om et lokale

  Inden du anmoder om at låne lokaler i sundhedshuset, bedes du læse om, hvilke typer af aktiviteter rammerne i Sundhedshuset understøtter, samt øvrige vilkår for lån af møde- og træningslokalerne.

  Nyt bookingsystem til mødelokaler i Sundhedshuset, Birkelundgård og Stadion (albertslund.dk)

  Retningslinjer for lån af lokaler

  Aktiviteterne kan være enkeltstående begivenheder eller længerevarende forløb. Der kan maksimalt bookes lokaler for et halvt år ad gangen.

  Aftenskoler og andre folkeoplysende foreninger kan benytte lokalerne i henhold til Folkeoplysningsloven.

  Lokalerne tildeles efter følgende prioritering:

  1. Aktiviteter relateret til Sundhedshusets og andre kommunale afdelingers sundhedsfremmende, forebyggende, rehabiliterende eller behandlende virksomhed.
  2. Frivillige og folkeoplysende foreninger, klubber, patientforeninger, organisationer, grupper og virksomheder, hvor aktivitetens fokus er forebyggelse og/eller sundhedsfremme. Herunder planlægningsmøder, bestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.m.
  3. Øvrige formål.

  Du kan anmode om at låne et trænings- eller mødelokale i Sundhedshuset via Foreningsportalen.

  Tildeling af lokaler bygger på et fleksibelt princip og foretages løbende. Anmodning om lån skal ske senest en uge før arrangementet.

  Foreningsportal

  Indimellem kan det være nødvendigt at aflyse et arrangement.

  Hvis en planlagt aktivitet må aflyses, skal Sundhedshusets administration kontaktes hurtigst muligt.

  Sundhedshuset forbeholder sig ret til at aflyse planlagte arrangementer indtil 14 dage før arrangementets afholdelse. Årsag til aflysning kan for eksempel være stor efterspørgsel på lokaler efter prioriteringsrækkefølgen.

  Som udgangspunkt kan lokalerne benyttes på hverdage fra kl. 7.00 – 22.00 samt lørdage og søndage. Der er ingen pedelbistand i huset.

  Cafesalen kan dog kun benyttes udenfor Cafeens åbningstid, det vil sige på hverdage kl. 16.00 - 22.00, samt Lørdage og søndage mellem kl. 7.00 - 22.00. Henvendelser om lån i cafeens åbningstid, skal ske til Sundhedshusets administration.

  Hvis arrangementet finder sted uden for sundhedshusets åbningstid (kl. 6.30 – 17.30), udleveres nøglebrik efter forudgående aftale med sundhedshusets administration.

  Der er ingen pedelbistand i huset

  Hvis der er behov for ekstra borde og stole, skal dette aftales særskilt med sundhedshusets administration. Arrangøren er selv ansvarlig for opstilling og efterfølgende at efterlade lokalet med standard opstilling (se skitse i lokalet).

  Arrangøren skal selv sørge for oprydning, opvask, rengøring (aftørring af borde mv.), samt bortskaffelse af affald, herunder emballage fra mad- og drikkevarer.

  Affaldssortering skal ske efter anvisningerne i lokalerne.

  Sundhedshuset har ikke opbevaringsmulighed til materialer eller udstyr, der skal bruges i forbindelse med lån af lokaler.

  Lokalerne skal efterlades i samme stand som ved modtagelsen

  Sundhedshuset forbeholder sig ret til at udelukke brugere, der ikke overholder ordensreglerne, eller på anden måde misligholder vilkårene for lån af lokaler.

  Rygning er ikke tilladt på Sundhedshusets område

  Af hensyn til brugernes sikkerhed, samt maskinernes holdbarhed, gælder der særlige regler for lån af sale med træningsmaskiner og -udstyr.

  Ønsker man at benytte husets træningsudstyr, må faciliteterne kun benyttes efter forudgående aftale om instruktion af kommunens fysioterapeuter. Lånere er forpligtet til at have "egen" fysioterapeut eller instruktør med til selve træningen. Denne person skal have modtaget ovennævnte instruktion og er herefter ansvarlig for gruppens/foreningens korrekte brug af træningsmaskiner og øvrige faciliteter

  Benyttes udstyret i modstrid med den anførte instruktion og medfører dette skade, fraskriver kommunen sig et ethvert ansvar. Hærværk på udstyr kan medføre erstatningskrav. Lånere skal respektere, at der kan være udstyr, som alene er til professionelt brug for kommunens terapeuter. Se beskrivelsen af forskellige lokaler som udlånes.

  Ovenstående krav er udarbejdet af hensyn til brugernes sikkerhed, samt maskinernes holdbarhed.

  Lokalebeskrivelser

  Sundhedshuset råder over seks mødelokaler, og et træningskøkken.

  Skoven

  Mødelokale til 32 personer. Der er trådløs projektor og lærred. Medbring selv PC.

  Udsigten

  Mødelokale til 24 personer. Mødelokalet har IKKE projekter eller andet AV-udstyr.

  Konferencen

  Mødelokale til 10 personer. Digital skærm der kan tilsluttes din medbragte PC

  Loungen

  Loungen har plads til 30 personer. Der er projektor og lærred. Medbring selv PC.

  Loungen benyttes som frokoststue for personalet og kan derfor ikke bookes kl. 11-13.

  Cafésalen

  Cafesalen ligger i forbindelse med sundhedshusets cafe der kan opdeles af en foldedør. Cafesalen har plads til 30 personer. Der er projektor og lærred. Medbring selv PC. 

  Køkkenalrummet

  Træningskøkken med hæve-sænke-køkkenbord. Beregnet til 8-10 personer. Digital skærm.

  Hvis du har brug for at låne ekstra borde og stole i forbindelse med lån af et mødelokale, kan du kontakte Mette Liljendahl på 4368 7914

  Sundhedshuset råder over fire træningslokaler. Vær opmærksom på særlige regler for lån af store og lille træningssal.

  Store træningssal

  Sal med træningsmaskiner. Vær opmærksom på, at visse maskiner KUN må benyttes af de ansatte fysio- og ergoterapeuter. Maskinerne står tæt, hvorfor der er begrænset gulvplads. Salen må kun benyttes efter forudgående aftale om instruktion af kommunens fysioterapeuter. Lånere af salen er forpligtet til altid at have ”egen” fysioterapeut , eller en uddannet instruktør med til selve træningen.

  Der er omklædningsfaciliteter i tilknytning til træningslokalet.

  Lille træningssal

  Mindre træningssal med udstyr der primært er egnet til gang- og balancetræning. Visse maskiner må kun benyttes af de ansatte fysio- og ergoterapeuter. Salen må kun benyttes efter forudgående aftale om instruktion af kommunens fysioterapeuter. Lånere af salen er forpligtet til altid at have ”egen” fysioterapeut eller uddannet instruktør med til selve træningen. Gulvplads er begrænset til ca. 12 personer (stående), og ca. 10 personer ved fx stolegymnastik.

  Der er omklædningsfaciliteter i tilknytning til træningslokalet.

  Spejlsalen

  Stor træningssal med spejlvæg. Projektor lyd, mikrofon, dvd afspiller, lærred. Vær opmærksom på, at der ikke forefindes træningsudstyr. Der er plads til mellem 20 - 30 personer alt efter hvilken slags træning der skal foregå. Spejlsalen og Flexsal 2 er opdelt af en skillevæg og kan slås sammen til en stor sal.

  Der er omklædningsfaciliteter i tilknytning til træningslokalet.

  Flexsal 2

  Træningssal hvor der er mulighed for op til 10 motionscykler. I forbindelse med salen er et depot hvorfra det er muligt at låne stepbænke, måtter, bolde og få andre redskaber Der er adgang til en Projektor, lyd, mikrofon, dvd afspiller, lærred. Der kan være mellem 15 og 20 personer alt efter hvilken slags træning der skal foregå. Spejlsalen og Flexsal 2 er opdelt af en skillevæg og kan slås sammen til en stor sal.

  Der er omklædningsfaciliteter i tilknytning til træningslokalet.