Gå til hovedindhold

Lån af lokaler

Sundhedshuset råder over forskellige mødelokaler, hvoraf nogle har Av-udstyr

Indhold

  Formål og rammer

  Tanken med Sundhedshuset er, at det skal være et aktivt hus fuld af liv. Alle kan derfor benytte Sundhedshusets faciliteter. Dette gælder såvel unge som ældre borgere i kommunen. Sundhedshuset rummer fortrinsvis aktiviteter, der har et sundhedsfremmende, forebyggende, rehabiliterende eller behandlende sigte. I det omfang lokalerne ikke bruges til dette formål, kan de benyttes til andre ting, dette gælder dog ikke private arrangementer, fester og lign.

  Inden du anmoder om et lokale

  Inden du anmoder om at låne lokaler i sundhedshuset, bedes du læse om, hvilke typer af aktiviteter rammerne i Sundhedshuset understøtter, samt øvrige vilkår for lån af møde- og træningslokalerne.

  Læs retningslinjer for lån af lokale

  Kriterier for lån af lokaler

  Lokalerne tildeles efter følgende prioritering:

  1. Aktiviteter relateret til sundhedshusets og andre kommunale afdelingers sundhedsfremmende, forebyggende, rehabiliterende eller behandlende virksomhed.
  2. Frivillige og folkeoplysende foreninger, klubber, patientforeninger, organisationer, grupper, og virksomheder, hvor aktivitetens fokus er forebyggelse og/eller sundhedsfremme. Herunder planlægningsmøder, bestyrelsesmøder, generalforsamlinger mm.
  3. Øvrige formål

  Anmod om lokaler via dette link