Gå til hovedindhold

Hvordan får man en lejlighed?

Beboerne i Albertshøj er ældre og borgere med handicap, som kommunen har godkendt til almene ældreboliger, offentlige botilbud samt plejeboliger og beskyttede boliger.

Indhold

    Tildeling af ledige boliger i Albertshøj sker på grundlag af behov og på lige linje med kommunens øvrige ældre- og plejeboliger.

    Retten til frit valg giver også ret til, at ægtefælle eller samlever flytter med. Boligen skal i dette tilfælde være egnet til to personer.

    Læs mere om, hvordan man bliver visiteret til en ældre- eller plejebolig i Albertslund Kommune

    Der findes flere boliger og dagcentre for ældre i Albertslund Kommune

    Læs mere om plejeboliger i Albertslund