Social - og omsorgstandpleje

Social- og omsorgstandpleje er et kommunalt tandplejetilbud til særlige målgrupper

Social - og omsorgstandpleje - Albertslund Kommune

 

Socialtandplejen efter Sundhedslovens §134

Målgruppen for socialtandpleje er de mest udsatte og hjemløse borgere. Det er borgere med særlige sociale problemer, som f.eks. stof og/eller alkoholmisbrug, som hverken kan benytte almindelige tandplejetilbud i privat praksis eller den kommunale Omsorgs- og Specialtandpleje.

Tandplejen foregår på tandklinikken i Sundhedshuset og er gratis for målgruppen, du kan få hjælp til: 

  • Akut tandbehandling som afhjælper smerte, infektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand som f.eks. knækkede tænder 
  • Funktionsopbyggende tandbehandling f.eks. ved nedsat tyggefunktion eller mistede tænder
  • Forebyggende råd og vejledning om at vedligeholde behandlingen f.eks. information og instruktion af Tandplejen herunder daglig mundhygiejne
  • Forebyggende behandling eller funktionsopbyggende behandling som f.eks. genopbygning af hele tandsæt eller proteser.

Visitationen til Tandplejen sker via din socialrådgiver i Socialenheden for voksne, din støttekontakt person i bostøtteenheden eller din behandler i Albertslund Rusmiddelcenter.

Socialtandplejen kan ikke yde tilskud til evt. transportomkostninger til og fra klinikken

Kontakt 4368 6507 for mere information 

Den udvidede socialtandpleje

Det udvidede socialtandpleje tilbud, tilbydes til dig som borger, der udover dårlig økonomi, også har andre udfordringer og problemer. Du bliver vurderet efter aktivlovens §82, behandlingsniveauet er efter samme lovgivning. Vi forventer vi starter op medio august 2021.

Kontakt 4368 6507 for mere information 

 

Omsorgstandpleje er regelmæssig, opsøgende tandpleje og –behandling, og tilbydes af kommunens tandplejepersonale.

Tandplejen arbejder for, at:

  • Afhjælpe smertetilstande og gener
  • Bevare tyggeevnen
  • Fremme sundhed og trivsel

Behandlingen afpasses den enkeltes ønsker og almentilstand.

Det er frivilligt, om man vil modtage tilbud om omsorgstandpleje.

 Kontakt tandplejens administration på tlf. 4368 7722 for yderligere information