Særlige regler for lån af træningssale med udstyr

Af hensyn til brugernes sikkerhed, samt maskinernes holdbarhed gælder der særlige regler for lån af sale med træningsmaskiner

Særlige forhold

Der er særlige forhold for udlån af træningssale med træningsudstyr. Ønsker man at benytte husets træningsudstyr, må faciliteterne kun benyttes efter forudgående aftale om instruktion af kommunens fysioterapeuter. Lånere er forpligtet til at have "egen" fysioterapeut eller instruktør med til selve træningen. Denne person skal have modtaget ovennævnte instruktion og er herefter ansvarlig for gruppens/foreningens korrekte brug af træningsmaskiner og øvrige faciliteter

Benyttes udstyret i modstrid med den anførte instruktion og medfører dette skade, fraskriver kommunen sig et ethvert ansvar. Hærværk på udstyr kan medføre erstatningskrav. Lånere skal respektere, at der kan være udstyr, som alene er til professionelt brug for kommunens terapeuter. Se beskrivelsen af forskellige lokaler som udlånes.

Ovenstående krav er udarbejdet af hensyn til brugernes sikkerhed, samt maskinernes holdbarhed.