Åbningstider og praktiske oplysninger

Som udgangspunkt kan lokalerne benyttes på hverdage fra kl. 7.00 – 22.00 samt lørdage og søndage. Der er ingen pedelbistand i huset.

Som udgangspunkt kan lokalerne benyttes på hverdage fra kl. 7.00 – 22.00. Det er også muligt at låne lokalerne lørdage og søndage.

Cafesalen kan dog kunbenyttes udenfor Cafe Albertines åbningstid, det vil sige på hverdage kl. 16.00 - 22.00, Lørdage og søndage kl. 7.00 - 22.00. Henvendelser om lån i cafeens åbningstid, skal ske til Sundhedshusets administration.

Hvis arrangementet finder sted uden for sundhedshusets åbningstid (kl. 6.30 – 17.30), udleveres nøglebrik efter forudgående aftale med sundhedshusets administration.

Der er ingen pedelbistand i huset

Hvis der er behov for ekstra borde og stole, skal dette aftales særskilt med sundhedshusets administration. Arrangøren er selv ansvarlig for opstilling og efterfølgende at efterlade lokalet med standard opstilling (se skitse i lokalet).

Arrangøren skal selv sørge for oprydning, opvask, rengøring (aftørring af borde mv.), samt bortskaffelse af affald, herunder emballage fra mad- og drikkevarer.

Affaldssortering skal ske efter anvisningerne i lokalerne.

Sundhedshuset har ikke opbevaringsmulighed til materialer eller udstyr, der skal bruges i forbindelse med lån af lokaler.

Lokalerne skal efterlades i samme stand som ved modtagelsen

Sundhedshuset forbeholder sig ret til at udelukke brugere, der ikke overholder ordensreglerne, eller på anden måde misligeholder vilkårene for lån af lokaler.

 Rygning er ikke tilladt på Sundhedshusets område