Gå til hovedindhold

Fakta om huset

Der er mange spørgsmål, når man bygger så stort et byggeri i Albertslund. Få svarene her.

Indhold

  Hvad indeholder det nye byggeri?

  Byggeriet indeholder Sundhedshuset Albertslund, Plejecentret Albertshøj med 81 boliger, 15 ældreboliger, 12 flexboliger, Kvickly, og et parkeringsanlæg med i alt 230 parkeringspladser. Det samlede byggeri er på ca. 22.600 kvadratmeter.

  Hvad indeholder Sundhedshuset Albertslund?

  Sundhedshuset indeholder genoptræning til både fysioterapi og ergoterapi, sygeplejeklinik, omsorgstandpleje, fodpleje, klinikfaciliteter til praktiserende læger, mødefaciliteter og undervisningslokaler samt café med spisepladser inde og ude.

  Hvornår åbnede Sundhedshuset og plejecenteret?

  1. december åbnede Sundhedshuset Albertslund med genoptræning, sygeplejeklinik og omsorgstandpleje.

  I januar 2016 flyttede beboerne ind i Plejecenteret Albertshøj.

  Er caféen åben for alle?

  Ja, caféen i sundhedshuset ligger ved det nye torv ved Skolegangen, og er åben for alle.

  Hvilken slags slags café er GLAD?

  Caféen hedder, GLAD og drives som en socialøkonomisk virksomhed der serverer sund mad og drikkevarer.

  Er der offentlig afgang til taghaverne? 

  Nej. Taghaverne fungerer som plejecentrets og beboernes private udearealer. Der vil derfor ikke være offentlig adgang til dem.

  Hvordan kan man komme til at bo i Plejecentret Albertshøj?

  Der gælder de samme kriterier som for kommunens øvrige plejecentre. Det vil sige, at du skal godkendes til en bolig i plejecenteret. For at blive godkendt skal du kontakte visitationen i Albertslund Kommune.

  Hvor store er lejlighederne?

  De almindelige lejligheder i  Plejecentret Albertshøj er 77 m2. De 77 m2 er dels den private bolig, dels de arealer som beboerne er fælles om, bl.a. den fælles spisestue og opholdsstue.

  Udover de alminldelige lejligheder, er der fireægtefælleboliger, som er større end de øvrige boliger i plejecentret. To af dem består ligesom de mindre lejligheder af et værelses, to af dem består af to værelser. Ægtefælleboligerne er på 96 m2.

  Lejlighederne i Albertshøj Ældreboliger (Tårnet) er på 65 m2.

  Rehabilitering - hvad er formålet med en fleksibel plads?

  En fleksibel plads er et midlertidigt døgnophold med fokus på, at forbedre dit fysiske, psykiske eller sociale funktionsniveau så du igen at vende hjem til din egen bolig. Det forventes, at du selv gør så meget som muligt i afdelingen og får hjælp til det, du ikke selv kan klare.

  Du skal visiteres til et ophold - enten via Visitationen eller Hjemmesygeplejen

  Hvordan får man lov til at bo i Plejecentret Albertshøj?

  Der gælder de samme kriterier som på kommunens øvrige plejecentre. Det vil sige, at man skal godkendes til en bolig, og derefter kommer man på en venteliste. For at blive godkendt skal man kontakte Visitationen i Albertslund Kommune.

  Hvordan får man lov til at bo i de 15 ældreboliger i tårnet?

  Der gælder de samme kriterier som på kommunens øvrige ældreboliger. Det vil sige, at man skal godkendes til en bolig, og derefter kommer man på en venteliste. For at blive godkendt skal man kontakte Visitationen i Albertslund Kommune.

  Hvordan kan jeg søge job i plejecenter og sundhedshus? 

  Hold øje med kommunens hjemmeside eller www.jobnet.dk hvor alle ledige stillinger i kommunen slås op.

  Hvad har byggeriet kostet?

  Det samlede anlægsbudget er på 500 mio. kr. plus en tillægsbevilling på 10 mio. kr. Derudover er der i budget 2015 og 2016 afsat en samlet sum på 30 mio. kr. til it og inventar til plejecentret og sundhedshuset.

  Har Albertslund Kommune anvendt sociale klausuler i kontrakten med MT Højgaard?

  I kontrakten med MT Højgaard er der anvendt sociale klausuler, der beskriver, hvor mange praktikanter der skulle være tilknyttet projektet/byggepladsen. Der har i gennemsnit været otte praktikanter tilknyttet byggeprojektet. Derudover var der krav om, at udenlandsk arbejdskraft skulle arbejde under danske overenskomster.

  Hvorfor bygger man et tårn, når nu Albertslunds arkitektoniske særkende er det tæt-lave byggeri?

  Masterplanen for Albertslund Centrum har lagt op til en fortætning af centrum og dermed en større udnyttelsesgrad af byggefelterne med større og højere byggeringer. Fortætningen er samtidig med til at forstærke byens handelscentrum med flere og større butikker samt boliger.

  Er bygningen energivenlig?

  Hele bygningen er lavenergibyggeri og har omkring 200 kvadratmeter solceller på taget. Materialer, byggemetoder og teknisk udstyr som ventilation og pumper er optimeret og lever op til kravene for lavenergibyggeri. Det samme gælder for energiforsyning og indeklima. Samlet set lever byggeriet op til energikravene i bygningsreglementet 2020. 

  Miljø

  Hele Albertslund Kommune er miljøcertificeret. Du kan læse miljøhåndbogen for Albertshøj og Sundhedshuset her  Og her er en liste med sikkerhedsdatablade:

  Afkalker til kaffemaskine flydende Abena 2015.pdf

  Afspænding Puri-Line 22112018.pdf

  Hånddesinfektion 85% Abena 26112015.pdf

  Hånddesinfektionsgel Abena 22062018.pdf

  Kalk´væk-Maskinrens danllind.pdf

  lugtfjerner Abena 2015.pdf

  Opvasketabs Sun classic 02112018.pdf

  Ovn-grillrens Abena 18102018.pdf

  Skurecreme Abena 31032019.pdf

  Sprit denatureret 93% 190917.pdf